Përgjigjet e pyetjeve rreth biznesit që nga lindja e një ideje deri në krijimin e një korporate

Cila ishte tema kryesore e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Njerëzor?
Financë

Cila ishte tema kryesore e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Njerëzor?

Në vitin 1972, Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin Njerëzor (UNCHE) u mblodh për të trajtuar çështjet në lidhje me mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. UNCHE, i njohur gjithashtu si Konferenca e Stokholmit, e lidhi mbrojtjen e mjedisit me zhvillimin e qëndrueshëm

Cilat baktere përdoren si biopleh?
Financë

Cilat baktere përdoren si biopleh?

Disa mikroorganizma përdoren zakonisht si bioplehra, duke përfshirë bakteret e tokës që fiksojnë azotin (Azotobacter, Rhizobium), cianobakteret që fiksojnë azotin (Anabaena), bakteret që tretin fosfat (Pseudomonas sp.) dhe kërpudhat AM

Si ndihmoi JP Morgan në zgjidhjen e panikut financiar të vitit 1907?
Financë

Si ndihmoi JP Morgan në zgjidhjen e panikut financiar të vitit 1907?

Gjatë panikut financiar të vitit 1907, J. Pierpont Morgan shpëtoi nga falimentimi disa kompani besimi dhe një shtëpi kryesore brokerimi, shpëtoi qytetin e Nju Jorkut dhe shpëtoi Bursën e Nju Jorkut. Çmimet u shkatërruan, shtëpitë e brokerimit u mbyllën, normat e interesit u rritën

Çfarë është cikli jetësor parashikues?
Financë

Çfarë është cikli jetësor parashikues?

Ciklet e jetës parashikuese (të njohura edhe si cikle jetësore klasike ose të fokusuara në planifikim) janë ato në të cilat qëllimi, afati dhe kostoja përcaktohen sa më shpejt që të jetë e mundur në ciklin e jetës së projektit dhe përpjekjet përqendrohen në përmbushjen e angazhimeve të vendosura për secilën prej këtyre. faktorët

Çfarë do të thotë shërbimi Bell?
Financë

Çfarë do të thotë shërbimi Bell?

Përshkrimi i punës Në hotelet luksoze, personeli i shërbimit të zileve është zakonisht përgjegjës për shkarkimin e bagazheve në rrugë pas mbërritjes së një mysafiri, si dhe dërgimin e bagazheve në dhomën e një mysafiri pas check-in. Shërbimi i ziles në hotele përfshin gjithashtu dërgimin e ushqimit dhe sendeve të tjera në dhomën e miqve

Cilat baktere përdoren në bioremediation?
Financë

Cilat baktere përdoren në bioremediation?

Më poshtë janë disa lloje specifike bakteresh të njohura se marrin pjesë në bioremediation. Pseudomonas putida. Dechloromonas aromatica. Deinococcus radiodurans. Methylibium petroleiphilum. Alcanivorax borkumensis. Phanerochaete chrysosporium

Cili ishte shkaku i politikës së dyerve të hapura?
Financë

Cili ishte shkaku i politikës së dyerve të hapura?

Politika e dyerve të hapura u krijua gjatë epokës së imperializmit, një periudhë gjatë fundit të shekullit të 19-të dhe fillimit të shekullit të 20-të kur fuqitë evropiane, si dhe vende si SHBA dhe Japonia, po përpiqeshin të zgjeronin fuqinë e tyre globale përmes kolonializmit dhe zgjerimit të territorit

Çfarë ndodh kur vaji rrjedh në tokë?
Financë

Çfarë ndodh kur vaji rrjedh në tokë?

Një rrjedhje nafte ndodh kur vaji del nga një rezervuar vaji mbi tokë ose nëntokë, duke rrjedhur në tokën ose dyshemenë përreth dhe duke shkaktuar ndotje në zonat përreth

Çfarë duhet të përfshihet në vlerësimin e një kontraktori?
Financë

Çfarë duhet të përfshihet në vlerësimin e një kontraktori?

Këtu janë 10 artikuj që çdo kontratë rimodelimi duhet të përfshijë. Përshkrimi i punës/fusha e punës. Datat e fillimit dhe përfundimit. Kushtet e pagesës. Autorizimi i duhur – marrja e lejeve rregullatore. Ndryshoni procedurat/kufizimet e porosive. Përshkrim i detajuar i kostos dhe materialeve. Dëshmi licence, sigurimi etj

A është llamba një furnizues i energjisë së gjelbër?
Financë

A është llamba një furnizues i energjisë së gjelbër?

Bulb është furnizuesi më i madh i energjisë së gjelbër në Mbretërinë e Bashkuar. Ne u ofrojmë të gjithë anëtarëve tanë energji elektrike 100% të rinovueshme. Për çdo njësi që përdorni, ne sigurohemi që një njësi prodhohet dhe vihet në rrjet nga një burim i rinovueshëm, duke përfshirë diellin, erën dhe hidrocentralin. 10% është gazi i gjelbër i prodhuar nga burime të rinovueshme si ushqimi ose mbeturinat e fermave