Cilat lloje të procedurave analitike përdoren nga auditorët e brendshëm?
Cilat lloje të procedurave analitike përdoren nga auditorët e brendshëm?

Video: Cilat lloje të procedurave analitike përdoren nga auditorët e brendshëm?

Video: Cilat lloje të procedurave analitike përdoren nga auditorët e brendshëm?
Video: Lesson 6: The Audit Process 2023, Shtator
Anonim

Procedurat e zakonshme analitike performuar nga auditorët e brendshëm përfshijnë analizën e i zakonshëm - madhësia e pasqyrave financiare, analiza e raportit, analiza e tendencave, analiza e informacionit të orientuar drejt së ardhmes, krahasimi i jashtëm, dhe e brendshme krahasimi.

Gjithashtu, cilat janë procedurat analitike në një auditim?

Procedurat analitike janë një pjesë e rëndësishme e auditimit proces dhe përbëhet nga vlerësimet e informacionit financiar të bëra nga një studim i marrëdhënieve të besueshme midis të dhënave financiare dhe jofinanciare.

Së dyti, në cilën fazë të auditimit mund të kryhen procedurat analitike? Procedurat analitike janë kryer në auditimit planifikimi fazë për të ndihmuar auditori të vendosë provat e tjera të nevojshme për të përmbushur kërkesat e mjaftueshme të provave kompetente. Procedurat analitike mund gjithashtu të jetë kryer si teste thelbësore në fazën e testimit të auditimit .

Thjesht, cilat janë llojet e procedurave analitike?

Këto tre faza janë vlerësimi i rrezikut procedurat , përmbajtësore procedurat analitike , dhe përfundimtar procedurat analitike . Vlerësimi i rrezikut procedurat përdoren për të ndihmuar auditorin të kuptojë më mirë biznesin dhe të planifikojë natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurat e auditimit .

Cilat janë qëllimet e dokumenteve të punës të auditimit të brendshëm?

Dokumentet e punës së auditimit përdoren për të mbështetur auditimi puna e bërë për të siguruar sigurinë se auditimi është kryer në përputhje me atë përkatëse auditimi standardet. Ata tregojnë auditimi ishte: Planifikuar siç duhet; Kryer si duhet.

Recommended: