Çfarë është etika aspirative?
Çfarë është etika aspirative?

Video: Çfarë është etika aspirative?

Video: Çfarë është etika aspirative?
Video: Vëzhgime mbi etikën e mediave shqiptare 2023, Shtator
Anonim

Një dallim i rëndësishëm në inxhinieri etikës është mes parandaluese etikës , i cili përbëhet nga udhëzime për parandalimin e dëmtimit të publikut, dhe etika aspirative , i cili përbëhet nga udhëzime dhe konsiderata motivuese për përdorimin e ekspertizës profesionale për të promovuar mirëqenien njerëzore.

Po kështu, çfarë është etika aspirative në këshillim?

Etika aspirative thirrje këshilltarët për të vlerësuar sjelljet dhe motivimin e tyre personal si dhe etike kod për të siguruar që klientët e tyre të marrin shërbime që tejkalojnë standardin e pritur të kujdesit. E detyrueshme etikës janë ato standarde minimale me të cilat të gjithë këshilltarët duhet praktikuar.

Gjithashtu, cilat janë ndryshimet midis standardeve aspiruese dhe standardeve të detyrueshme? Standardet aspirative janë ato që ne përpiqemi t'i arrijmë dhe t'i mbështesim. Standardet e detyrueshme janë të fortë Kërkesat , të tilla si ato që konsiderohen me ligj.

Përveç sa më sipër, cilat janë etika e detyrueshme?

Etika e detyrueshme janë ato standarde minimale me të cilat duhet të praktikojnë të gjithë këshilltarët. Në këshillim, praktikuesit udhëhiqen nga etike kode të ndikuar nga parimet morale dhe standardet e organizimit të profesionit të tyre.

Çfarë është besnikëria në këshillim?

Besnikëria përfshin nocionet e besnikërisë, besnikërisë dhe nderimit të angazhimeve. Klientët duhet të jenë në gjendje t'i besojnë këshilltar dhe keni besim në marrëdhënien terapeutike nëse do të ndodhë rritja. Prandaj, këshilltar duhet të kujdeset që të mos kërcënojë marrëdhënien terapeutike ose të lërë detyrime të paplotësuara.

Recommended: