Çfarë është sigurimi i cilësisë kundrejt kontrollit të cilësisë?
Çfarë është sigurimi i cilësisë kundrejt kontrollit të cilësisë?

Video: Çfarë është sigurimi i cilësisë kundrejt kontrollit të cilësisë?

Video: Çfarë është sigurimi i cilësisë kundrejt kontrollit të cilësisë?
Video: Аналитика Tim Morozov. Как наказывают призраки... 2023, Shtator
Anonim

Sigurimi i cilësisë vs . Kontrolli i cilësisë . Sigurimi i Cilësisë është i orientuar drejt procesit dhe fokusohet në parandalimin e defekteve, ndërsa kontrolli i cilësisë është i orientuar drejt produktit dhe fokusohet në identifikimin e defekteve.

Në mënyrë të ngjashme, dikush mund të pyesë, cili është ndryshimi midis sigurimit të cilësisë dhe kontrollit të cilësisë?

Të ndryshimi midis sigurimit të cilësisë dhe kontrolli i cilësisë eshte ajo Kontrolli i cilësisë është i orientuar drejt produktit, ndërsa Sigurimi i Cilësisë është i orientuar drejt procesit. Derisa QC siguron që rezultatet e asaj që keni bërë janë sipas pritshmërive tuaja. te dyja QC dhe QA janë të ndërvarura nga njëra-tjetra.

Më pas, pyetja është, pse është i rëndësishëm kontrolli i cilësisë dhe sigurimi i cilësisë? Rëndësi e Kontrolli i Cilësisë dhe Sigurimi i Cilësisë . Kontrolli i cilësisë është thelbësore për të ndërtuar një biznes të suksesshëm që ofron produkte që plotësojnë ose tejkalojnë pritshmëritë e klientëve. Ai gjithashtu formon bazën e një biznesi efikas që minimizon mbetjet dhe operon në nivele të larta produktiviteti.

Atëherë, çfarë është cilësia dhe sigurimi i cilësisë?

Sigurimi i cilësisë (QA) është një mënyrë për të parandaluar gabimet dhe defektet në produktet e prodhuara dhe për të shmangur problemet gjatë dërgimit të produkteve ose shërbimeve për klientët; të cilin ISO 9000 e përcakton si pjesë e menaxhimin e cilësisë fokusuar në sigurimin e besimit se cilësisë kërkesat do të plotësohen”.

Çfarë është një sistem i sigurimit të cilësisë?

A sistemi i sigurimit të cilësisë ka për qëllim të rrisë besimin e klientit dhe besueshmërinë e një kompanie, duke përmirësuar gjithashtu proceset e punës dhe efikasitetin, dhe i mundëson një kompanie të konkurrojë më mirë me të tjerët. Shumë kompani përdorin ISO 9000 për të siguruar që të tyre sistemi i sigurimit të cilësisë është në vend dhe efektiv.

Recommended: