Sa faqe janë pesë mosfunksionimet e një ekipi?
Sa faqe janë pesë mosfunksionimet e një ekipi?

Video: Sa faqe janë pesë mosfunksionimet e një ekipi?

Video: Sa faqe janë pesë mosfunksionimet e një ekipi?
Video: Vetë-masazh i këmbëve. Si të masazhoni këmbët, këmbët në shtëpi. 2023, Shtator
Anonim

229

Po kështu, njerëzit pyesin, si i rregulloni 5 mosfunksionimet e një ekipi?

  1. Ndërtoni besim. MBAJTJA E DISFUNKSIONIT #1 - Mungesa e besimit.
  2. Konflikti Master. KAQYRJA E DISFUNKSIONIT #2 – FRIKA NGA KONFLIKTI.
  3. Arritni përkushtimin. MBAJTJA E DISFUNKSIONIT #3 - Mungesa e Angazhimit.
  4. Përqafoni llogaridhënien. MBAJTJA E DISFUNKSIONIT #4 - Shmangia e llogaridhënies.
  5. Përqendrohuni te Rezultatet.

Dije gjithashtu, cila është 1 arsyeja kryesore pse anëtarët e ekipit nuk arrijnë të angazhohen? A ekipi se nuk arrin të angazhohet krijon paqartësi midis ekipi në lidhje me drejtimin dhe përparësitë, shikon dritaret e mundësive të mbyllura për shkak të analizave të tepërta dhe vonesave të panevojshme, krijon mungesë besimi dhe frikë nga dështimi , rishikon diskutimet dhe vendimet përsëri dhe përsëri, inkurajon hamendësimin e dytë mes tyre ekipi

Njerëzit pyesin gjithashtu, cili është një nga pesë mosfunksionimet me të cilat përballen shumë ekipe?

Sipas librit, pesë mosfunksionime janë: Mungesa e besimit - mosgatishmëria për të qenë vulnerabël brenda grupit. Frika nga harmonia artificiale që kërkon konflikt mbi debatin pasionant konstruktiv. Mungesa e blerjes që pretendon përkushtim për vendimet e grupit krijon paqartësi në të gjithë organizatën.

Cilat janë pesë mosfunksionimet e një ekipi në modelin Lencioni?

Gjatë gjithë fabulës pesë mosfunksionime të tyre ekipi bëhen të dukshme, d.m.th. mungesa e besimit, frika nga konflikti, mungesa e angazhimit, shmangia e llogaridhënies dhe moskujdesi ndaj rezultateve.

Recommended: