Çfarë është një model transnacional?
Çfarë është një model transnacional?

Video: Çfarë është një model transnacional?

Video: Çfarë është një model transnacional?
Video: Ekspozita /1000 vjet histori rome, studiuesi: Janë një komunitet transnacional 2023, Shtator
Anonim

A modeli transnacional përfaqëson një kompromis midis autonomisë lokale dhe vendimmarrjes së centralizuar. Ai e arrin këtë ekuilibër duke ndjekur një strategji të shpërndarë e cila është një hibrid i strategjive të centralizuara dhe të decentralizuara.

Gjithashtu e dini, cili është një shembull i një organizate transnacionale?

Transnacionale Marrëdhëniet janë përcaktuar si "kontakte, koalicione dhe ndërveprime përtej kufijve shtetërorë që nuk kontrollohen nga organet qendrore të politikës së jashtme të qeverive". Shembuj e transnacionale subjektet janë “ndërmarrje biznesi shumëkombëshe dhe lëvizje revolucionare; sindikatave dhe shkencore

Përveç sa më sipër, është McDonalds shumëkombëshe apo transnacionale? McDonalds konsiderohet a shumëkombëshe korporatë ose a transnacionale korporata. McDonalds ka afërsisht 30, 000 restorante në 119 vende. Ka shumë përparësi kur bëhet fjalë McDonald's tregtare ndërkombëtare. McDonalds ka prekur shumë ekonomi të ndryshme në vende të ndryshme.

Gjithashtu e dini, çfarë është struktura transnacionale?

Me një transnacionale organizative strukturën , ju në përgjithësi e organizoni biznesin tuaj në disa dimensione, si nivelet gjeografike, produktit dhe funksionale. Kjo do të thotë që ju arrini integrimin ose brenda kategorive të ndryshme të produkteve ose brenda zonave ose funksioneve gjeografike.

Cili është ndryshimi midis Multidomestic dhe transnacional?

Një firmë që përdor a transnacionale strategjia kërkon një rrugë të mesme ndërmjet a shumështëpiake strategji dhe një strategji globale. Një firmë e tillë përpiqet të balancojë dëshirën për efikasitet me nevojën për t'u përshtatur me preferencat lokale brenda vendeve të ndryshme. Këto firma bëjnë disa lëshime edhe për shijet vendase.

Recommended: