Përmbajtje:

Çfarë është konventa monetare në kontabilitet?
Çfarë është konventa monetare në kontabilitet?

Video: Çfarë është konventa monetare në kontabilitet?

Video: Çfarë është konventa monetare në kontabilitet?
Video: Nota Debitore dhe Nota Kreditore - Trajtimi në kontabilitet dhe tatime 2023, Prill
Anonim

Konventa monetare i propozon kontabilistit që të sigurojë bilancin e transaksionit. Megjithatë, transaksionet brenda këtij koncepti do të regjistrohen pasi mund të konvertohen në terma parash. Prandaj, nëse lëvizja e pronës, apo kushtet e aseteve nuk do të përfshihen në transaksion.

Në këtë mënyrë, çfarë është konventa në kontabilitet?

Një konventa e kontabilitetit është një praktikë e zakonshme që përdoret si udhëzues kur regjistrohet një transaksion biznesi. Përdoret kur nuk ka një udhëzim përfundimtar në Kontabiliteti standardet që rregullojnë një situatë specifike. Kështu, konventat e kontabilitetit shërbejnë për të plotësuar boshllëqet që nuk janë adresuar ende nga Kontabiliteti standardet.

çfarë janë kushtet monetare në kontabilitet? Përkufizimi Paratë Koncepti i matjes në Kontabiliteti, i njohur gjithashtu si koncepti i matshmërisë, nënkupton që vetëm transaksionet dhe ngjarjet që mund të maten në kushtet monetare njihen në financiaredeklaratat.

Prandaj, cili është përkufizimi i matjes monetare?

matja e parave koncept (i quajtur gjithashtu matje monetare koncepti) nënvizon faktin se moskontabiliteti dhe ekonomia në përgjithësi, çdo ngjarje apo transaksion i regjistruar është e matur ne kushtet e paratë, monedhën vendase monetare njësi e masë.

Cilat janë 5 parimet bazë të kontabilitetit?

5 parimet e kontabilitetit janë;

  • Parimi i Njohjes së të Ardhurave,
  • Parimi i kostos historike,
  • Parimi i përputhjes,
  • Parimi i Zbulimit të Plotë, dhe.
  • Parimi i objektivitetit.

Popullor me temë