Cili është kuptimi i kufirit të tavanit?
Cili është kuptimi i kufirit të tavanit?

Video: Cili është kuptimi i kufirit të tavanit?

Video: Cili është kuptimi i kufirit të tavanit?
Video: Anija e Nuhit a.s është gjetur pikërisht aty ku thotë ZOTI në KUR'AN?! 2023, Prill
Anonim

Kufijtë e tavanit, në përgjithësi, janë vlerat maksimale që një person duhet të shmangë. Kufijtë e tavanit janë kufijtë e sipërm të substancave të dëmshme ndaj të cilave një person nuk duhet të ekspozohet. Për shembull, kufiri i tavanit për amoniakun (NH3) është 50 ppm (pjesë për milion).

Këtu, çfarë do të thotë tavan?

tavani. A tavani është sipërfaqja e sipërme e një dhome. Nëse juje i shtrire ne dysheme, jupo shikon lart në tavani. Maja e një dhome, por ende nën çati, a tavani është pika në të cilën ti mundesh mos shkoni më larg.

Përveç sa më sipër, çfarë do të thotë tavani i grupit? Kufiri më i lartë i paracaktuar i një diapazoni, ose kufiri maksimal përtej të cilit një sasi (siç është një normë interesi, niveli i inventarit, çmimi i shitjes) është nuk lejohet të rritet sipas një rregulli, ose kushteve të një marrëveshjeje ose kontrate. Dhe kalimi i të cilit një penallti ose masë korrigjuese është shkaktuar. Përballë katit. Quhet edhe kapak.

Përveç kësaj, çfarë është tavani i kredisë?

Në terma bazë (pasi ka një numër të madh faktorësh në varësi të situatës) a tavani i kredisë është shuma maksimale që një person, kompani ose subjekt mund të marrë hua. Termi ' tavani' zakonisht zbatohet për korporatat ose qeveritë ku një person nuk mund të telefonojë thjesht bankën e tyre për të kërkuar më shumë krediti.

Cili është tavani i investimit?

Në financë, a tavani është niveli maksimal i lejuar në një transaksion financiar. Tavanet shpesh përdoren për të kontrolluar rreziqet, duke vendosur një kufi të sipërm për madhësinë ose koston që është e mundur për një transaksion të caktuar.

Popullor me temë