Çfarë është monitorimi i menaxhimit të rasteve?
Çfarë është monitorimi i menaxhimit të rasteve?

Video: Çfarë është monitorimi i menaxhimit të rasteve?

Video: Çfarë është monitorimi i menaxhimit të rasteve?
Video: Kurti: Është e pamundur që për një kohë të gjatë të mbyllet vendi 2023, Dhjetor
Anonim

Menaxhimin e rastit mund të përkufizohet si "një proces bashkëpunues që vlerëson, planifikon, zbaton, koordinon, monitoron dhe vlerëson opsionet dhe shërbimet e kërkuara për të përmbushur nevojat e klientit për shëndetin dhe shërbimet njerëzore". Në thelbin e saj, menaxhimin e rastit ka të bëjë me transformimin e jetëve përmes individualizimit kujdes dhe shërbimet kështu

Thjesht kështu, si duket një plan i menaxhimit të rastit?

Planifikimi i menaxhimit të rasteve është një proces i fokusuar në identifikimin e nevojave të klientit, qartësimin e qëllimeve dhe shpresave, përcaktimin e prioriteteve dhe identifikimin e hapave/veprimeve të nevojshme për ta arritur këtë. Ai drejtohet nga klienti dhe fuqizon klientin. Qëllimet mund të jenë shumë të vogla dhe konkrete si mirë si afatgjatë dhe të gjerë.

Për më tepër, çfarë është qasja e menaxhimit të rastit? Menaxhimin e rastit është një proces bashkëpunues që vlerëson, planifikon, zbaton, koordinon, monitoron dhe vlerëson opsionet dhe shërbimet e nevojshme për të përmbushur nevojat e klientit për shëndetin dhe shërbimet njerëzore. Kontekste të ndryshme kërkojnë të ndryshme afrohet te menaxhimin e rastit.

Në lidhje me këtë, cilat janë pesë funksionet kryesore të menaxhimit të rasteve?

Funksionet kryesore të menaxhimit të rasteve. Procesi i menaxhimit të rastit përbëhet nga pesë pjesë: vlerësimi, trajtimi planifikimi , lidhjen, avokimin dhe monitorimin.

Cili është qëllimi i menaxhimit të rastit?

Primar qëllimi i menaxhimit të rastit është t'u mundësojë të rriturve vulnerabël të banojnë në mjedisin e zgjedhjes së tyre me shërbime dhe mbështetje afatgjata që maksimizojnë pavarësinë, dinjitetin dhe cilësinë e jetës.

Recommended: