Çfarë nënkupton IATA në transport?
Çfarë nënkupton IATA në transport?

Video: Çfarë nënkupton IATA në transport?

Video: Çfarë nënkupton IATA në transport?
Video: IATA TRAVEL PASS 2023, Mund
Anonim

Transporti e materialeve të rrezikshme rregullohet nga Departamenti Amerikan i Transporti (DOT) dhe International Air Transporti Shoqata (IATA). Të IATA rregulloret rregullojnë ajrin transporti jo vetëm në SHBA, por edhe në mbarë botën.

Prandaj, çfarë përfaqëson IATA?

Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror

Po kështu, çfarë është IATA DGR? I njohur nga linjat ajrore në mbarë botën, Mallrat e Rrezikshme IATA Rregulloret (DGR) është standardi i industrisë për transportin mallrave të rrezikshëm nga ajri. Të DGR merr nga burimet më të besueshme të ngarkesave të industrisë për t'ju ndihmuar të klasifikoni, paketoni, shënoni, etiketoni dhe dokumentoni dërgesat e mallrave të rrezikshëm.

Në këtë drejtim, cili është qëllimi kryesor i IATA-s?

IATA-s forma e plotë është Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror. Ai përfaqëson, udhëheq dhe i shërben industrisë ajrore. Është një shoqatë tregtare e linjave ajrore botërore. Është i madh përgjegjësia është t'i shërbejë dhe të mbështesë aviacionin me standardet globale për sigurinë, sigurinë, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e linjave ajrore.

Cilat janë rregulloret e IATA-s?

Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror (IATA) është një shoqatë tregtare e linjave ajrore të botës. Mallrat e Rrezikshme Rregulloret (DGR) IATA ka krijuar përfshin një standard mbarëbotëror të bazuar në Kombet e Bashkuara për transportin e sigurt të mallrave të rrezikshme nga ajri, i njohur si Udhëzimet Teknike të ICAO.

Popullor me temë