Si ndikon politika monetare tek bizneset?
Si ndikon politika monetare tek bizneset?

Video: Si ndikon politika monetare tek bizneset?

Video: Si ndikon politika monetare tek bizneset?
Video: Ekonomi 12 - Politika monetare 2023, Mund
Anonim

Politika monetare miratohet nga bankat qendrore duke manipuluar ofertën e parasë në një ekonomi. Kjo krijon stimuj për bankat për të marrë kredi dhe bizneset për të marrë hua. I financuar nga borxhi biznesi zgjerimi mund pozitivisht ndikojnë shpenzimet konsumatore dhe investimet nëpërmjet punësimit, duke rritur kështu kërkesën agregate.

Këtu, si ndikon politika monetare mbi kuizletin e bizneseve?

Objekti i politika monetare është te ndikim ecuria e ekonomisë e reflektuar në faktorë si inflacioni, prodhimi ekonomik dhe punësimi. Ajo funksionon duke ndikuar në kërkesën në të gjithë ekonominë - atë është, gatishmëria e njerëzve dhe e firmave për të shpenzuar për mallra dhe shërbime.

Më pas, pyetja është, si ndikon politika në ciklin e biznesit? Qeveritë shpesh zgjedhin të ndryshojnë fiskalë politikë në përpjekje për të përmirësuar cikli i biznesit; rritja e taksave dhe ndryshimi i normave të interesit janë mënyra për të bëj kjo. Fiskale politikë mund të ketë një efekt në variabla të tjerë si punësimi, çmimet dhe ekonomike rritje, e cila nga ana tjetër mund ndikojnë industria juaj ose biznesi.

Së dyti, çfarë ndikohet nga politika monetare?

Politika monetare drejtpërdrejt ndikon Normat e interesit; atë në mënyrë indirekte ndikon çmimet e aksioneve, pasuria dhe kursi i këmbimit të monedhës. Përmes këtyre kanaleve, Politika monetare ndikon në shpenzimet, investimet, prodhimin, punësimin dhe inflacionin në Shtetet e Bashkuara.

Cili është efekti kryesor afatshkurtër i politikës monetare?

Ajo ndikon në çmimin e kredisë, pra në normat e interesit. Para të shtrënguara politikë shkakton rritjen e normave të interesit dhe paratë e lehta politikë shkakton uljen e normave të interesit.

Popullor me temë