A është prekur Cal Poly Pomona?
A është prekur Cal Poly Pomona?

Video: A është prekur Cal Poly Pomona?

Video: A është prekur Cal Poly Pomona?
Video: Cal Poly Pomona IE3270 Systems Engineering 2023, Prill
Anonim

Drejtimet e mëposhtme janë ndikuar, por nuk kanë kërkesa shtesë: Shkenca e Shëndetit të Kafshëve, Shkenca e Kafshëve (Përgjithshme), Shkenca e Kafshëve (Para-Vet), Kontabilitet, Arkitekturë, Komunikim, Biologji, Bioteknologji, Kimi, Shkenca Kompjuterike, Kinesiologji e Përgjithshme, Fizikë, Biologji mjedisore.

Në këtë mënyrë, a ndikohet psikologjia e Cal Poly Pomona?

Cal Poly Pomona, ndikuar Programet akademike përfshijnë: Shkencën e Shëndetit të Kafshëve, Shkencën e Kafshëve, Inxhinierinë e Hapësirës Ajrore, Inxhinieri Kimike dhe Materiale, Inxhinieri Civile, Inxhinieri Kompjuterike, Inxhinieri Elektrike, Inxhinieri Mekanike, Arkitekturë, Psikologjia, Sociologji, Komunikim, Biologji, Bioteknologji, Së dyti, cilat CSU janë të prekura? Kampuset e CSU që ndikohen në të gjitha nivelet dhe të gjitha programet janë Shteti i Fresnos, CSU Fullerton, CSU Long Beach, San Diego State, San José State dhe Cal Poly San Luis Obispo.

Duke e mbajtur këtë në konsideratë, a është ndikuar inxhinieria Cal Poly Pomona?

Kolegji i InxhinieriCal Poly Pomona është ndër më selektive inxhinieri aktualisht janë deklaruar kolegjet në vend dhe të gjitha departamentet e tij ndikuar (mbajnë standarde të rrepta për pranimet).

Cilat janë degët e ndikuar?

Një diplomë universitare ose kampus është caktuar si ndikuar kur numri i aplikimeve të marra nga aplikantë plotësisht të kualifikuar gjatë periudhës fillestare të depozitimit tejkalon numrin e hapësirave të disponueshme. E tillë diploma ose kampuset lejohen të përdorin kritere shtesë pranimi për të shqyrtuar aplikacionet.

Popullor me temë