Cilat janë të ardhurat e konsulencës në kontabilitet?
Cilat janë të ardhurat e konsulencës në kontabilitet?

Video: Cilat janë të ardhurat e konsulencës në kontabilitet?

Video: Cilat janë të ardhurat e konsulencës në kontabilitet?
Video: Cilat Janë Profesionet Më Të Paguara Në Shqipëri? 🤔 2023, Prill
Anonim

05 tetor 2016. Të ardhurat nga konsulenca janë ato që lidhen me njerëzit që gjenerojnë të ardhura në një projekt. Ato kategorizohen si Operative të ardhurat dhe grupohen sipas të ardhurat nga konsultimi rolet (p.sh. Zhvillues, Arkitekt, Pyetje dhe Përgjigje) që përcaktoni ju.

Gjithashtu, cilat janë shembujt e të ardhurave?

Shembuj të të ardhurave llogaritë përfshijnë: Shitjet, Shërbimin Të ardhurat, Tarifat e fituara, Interesi Të ardhurat, Të ardhurat nga interesi. Të ardhurat llogaritë kreditohen kur kryhen/faturohen shërbimet dhe për këtë arsye zakonisht do të kenë bilanc kredie.

Dikush mund të pyesë gjithashtu, çfarë janë të ardhurat në një bilanc? Të ardhurat zakonisht shfaqet në krye të pasqyrës së të ardhurave. Nëse kushtet e pagesës së një kompanie janë vetëm në para, atëherë Të ardhurat gjithashtu krijon një shumë korresponduese të parave të gatshme në bilanci. Nëse kushtet e pagesës lejojnë kredi për klientët, atëherë Të ardhurat krijon një shumë korresponduese të llogarive të arkëtueshme në bilanci.

Në këtë mënyrë, çfarë janë të ardhurat në terma kontabël?

Kontabiliteti, Të ardhurat janë të ardhurat që një biznes ka nga aktivitetet e tij normale të biznesit, zakonisht nga shitja e mallrave dhe shërbimeve për klientët. Të ardhurat referohet edhe si shitje ose qarkullim. Disa kompani marrin Të ardhurat nga interesat, honoraret ose tarifat e tjera.

Si i përshkruani të ardhurat?

Të ardhurat janë të ardhurat e krijuara nga operacionet normale të biznesit dhe përfshijnë zbritjet dhe zbritjet për mallrat e kthyera. Është vlera kryesore ose shifra e të ardhurave bruto nga e cila zbriten kostot për të përcaktuar të ardhurat neto. Të ardhurat njihet edhe si shitje në pasqyrën e të ardhurave.

Popullor me temë