Cili është qëllimi i dokumenteve burimore?
Cili është qëllimi i dokumenteve burimore?

Video: Cili është qëllimi i dokumenteve burimore?

Video: Cili është qëllimi i dokumenteve burimore?
Video: HOW WE BUILT AN OFFICE TANK - DECORATE YOUR WORKSPACE WITH AN AQUASCAPE 2023, Shtator
Anonim

A dokument burimor përshkruan të gjitha faktet themelore të transaksionit, të tilla si shuma e transaksionit, të cilit i është bërë transaksioni, qëllimi të transaksionit dhe datën e transaksionit. I zakonshëm dokumentet burimore përfshijnë: Çeqet e anuluara. Faturat.

Në përputhje me rrethanat, cilat janë shembujt e dokumenteve burimore rëndësia dhe përdorimi i dokumenteve burimore?

I zakonshëm dokumentet burimore përfshijnë: faturat, shënimin e kreditit, shënimin e debitit, çekun, kuponin, faturën, pasqyrat bankare dhe pasqyrat e llogarive. Këto janë shikuar gjerësisht në shënimet e tregtisë, klikoni në secilën për të lexuar më shumë rreth saj.

Për më tepër, çfarë informacioni mund të përfshijë një dokument burimor? A dokument burimor është origjinali dokument që përmban detajet e një transaksioni biznesi. A dokument burimor kap çelësin informacion në lidhje me një transaksion, siç janë emrat e palëve të përfshira, shumat e paguara (nëse ka), data dhe thelbi i transaksionit.

Po kështu, cili është kuptimi i dokumentit burimor?

Definicioni i Dokument burimor A dokument burimor është një regjistrim origjinal i cili përmban detajin që mbështet ose vërteton një transaksion që do të futet (ose është futur) në një sistem kontabël. Ne te shkuaren, dokumentet burimore u shtypën në letër. Sot, të dokumentet burimore mund të jetë një regjistrim elektronik.

A janë ligjërisht të pranueshme fotokopjet e dokumenteve burimore?

Shumicën e kohës, fotokopje të dokumenteve burimore janë ligjërisht e lejueshme . Sipas Shërbimit të Rishikimit të Brendshëm të SHBA (IRS), përderisa këto fotokopje janë paraqitje të plota, të lexueshme dhe të sakta të origjinalit dokument , ata janë ligjërisht e pranueshme .

Recommended: